Un nou cult
Un nou nivel de slujire!

1914 - Inființarea

Inființarea în SUA - ag.org
Consiliul General al Adunărilor lui Dumnezeu a fost fondat în Hot Springs, Arkansas, în aprilie 1914, la o adunare a bisericilor și lucrătorilor. Au participat reprezentanți din 17 state din America, Egipt și Africa de Sud. Au fost peste trei sute de persoane la această întâlnire, dintre care 128 au fost înregistrați ca lucrători și misionari.
Ei s-au adunat pentru a discuta standarde doctrinare și pentru a consolida eforturile publicistice, educaționale, de lucrare și misiune. “Cuvântul și Mărturie” (The Word and Witness), editată de E. N. Bell, a fost prima publicație periodică oficială a Organizației.
După numirea lui E.N. Bell și a lui J.R. Flower ca președinte și secretar, consiliul și-a început lucrările acordând dreptul la vot doar bărbaților. S-a adoptat prima declarație:
  1. Că Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc a trimis pe singurul lui Fiu Preaiubit în lume să zidească și să stabilească Biserica Lui pe temelia apostolilor și proorocilor. Isus Hristos însuși fiind Capul și piatra din capul unghiului.
  2. Întrucât Scripturile inspirate sunt suficiente ca regulă de credință și practică nu vom adăuga și nu vom scoate din ele.
  3. Hristos a poruncit să nu fie nicio schismă în Trupul Lui, Adunarea Generală și Biserica întâilor născuți care sunt scriși în ceruri.
  4. Noi ne recunoaștem ca membri ai Adunării lui Dumnezeu și nu credem sau nu ne identificăm într-o sectă sau denominație care se constituie într-o organizație care impune legi membrilor ei.
S-a emis o a doua rezoluție legată de înscrierea legală și dobândirea statutului juridic. „Ne recunoaștem ca un Consiliu General al sfinților din diferite biserici ale lui Dumnezeu în Hristos, Adunările lui Dumnezeu și diferite Misiuni și Biserici ale credinței Apostolice, Misiunea Penticostală Evanghelia Deplină și adunări de aceeași credință din Statele Unite și din alte țări al căror scop este să nu surpe autoritatea diferitelor adunări și nici să le lipsească de drepturile și privilegiile lor scripturale.
Structura conducerii bisericii este una congregaționistă la nivel de biserică locală și prezbiterială la nivel național.
Organizația Adunările lui Dumnezeu este cea mai mare organizație penticostală din lume. În prezent sunt 144 de organizații naționale, lucrează în 190 de țări, sunt peste 400.000 de biserici  și peste 72.000.000 de credincioși în întreaga lume.
În România Adunările lui Dumnezeu din America au lucrat începând din anul 1920-1924, au avut o organizație “Creștinii botezați cu Duhul Sfânt”, dar a venit războiul și relațiile au fost întrerupte.
În doctrinele fundamentale ale bisericii se înscriu acceptarea Bibliei ca si Cuvântul lui Dumnezeu, căderea umanității și decizia lui Dumnezeu de a oferi mântuire numai prin moartea Fiului Său, Isus Hristos, botezul în apă prin imersiune, vindecarea divină și iminenta revenire a lui Isus pentru cei ce L-au acceptat ca Mântuitor. Dar doctrina distinctivă a bisericii constă în credința în botezul Duhului Sfânt, experiență ce urmează mântuirii, desăvârșită de vorbirea în limbi.
Organizația din America care a început, așa cum am amintit, în anul 1914 are legături în toată lumea și face parte din Organizația Mondială a Adunărilor lui Dumnezeu, această organizație mondială lucrează și la fiecare 3 ani lucrătorii, superintendenții ne întâlnim.
 

1950 - Inchis în România de autoritățile comuniste

În anul 1950 au fost în România 3 organizații penticostale. Două dintre ele „Creștinii botezați cu Duhul Sfânt” și „Ucenicii lui Isus” au fost închise de autoritățile comuniste  și „Biserica lui Dumnezeu Apostolică" condusă de Gheorghe Bradin a fost lăsată să funcționeze sub denumirea de Cultul Penticostal din România.

 

1960-1980 - Au lucrat în cadrul Cultului Penticostal


  • Din anul 1960 Adunările lui Dumnezeu au început să lucreze din nou în România până în anul 1980, când, reprezentantul Cultului Penticostal, aș spune reprezentant pentru că era directorul Seminarului, Dr. Trandafir Șandru a întrerupt relațiile cu Assemblies of God și a trecut Cultul Penticostal la Organizația Church of God.

    În perioada 1960-1980 bisericile penticostale din România au fost ajutate la construcția bisericilor de misionarii lui Assemblies of God și păstorii din America și Europa.

4 iulie 1996 - Aprobarea reînființării ADR

După anul 1990 Assemblies of God a trimis din nou misionari în România, iar în anul 1996 pe 4 iulie s-au înființat Adunările lui Dumnezeu din România.

Este adevărat că viziunea mea a fost doar de a pregăti lideri, nu şi de a-i recunoaşte oficial prin ordinare. Am purtat nenumărate discuţii cu referire la începerea unei noi organizaţii cu numele Adunările lui Dumnezeu din România. Eu i-am recomandat lui Bobby Beard să găsească pe altcineva care să se ocupe de această nouă organizaţie deoarece doream să rămân numai cu şcoala şi să păstoresc biserica, începută în vara anului 1993.

Datorită relaţiei noastre de prietenie, el a căpătat încredere în mine şi m-a rugat, împreună cu Rev. Jerry Parsley, Directorul AG pentru Europa şi Asia şi Dr. Tom Paino Jr. să mă ocup eu de înfiinţarea noii organizaţii. Am purtat multe discuţii pentru începerea acestei noi organizaţii penticostale. În final, când am decis să fac pasul acesta, Rev. Bobby Beard  mi-a recomandat să-l invit pe Dr. Tom Paino Jr. să vină în România pentru a sprijini lucrarea de aici. Din punct de vedere spiritual nu am întâlnit un bărbat cu mai mare integritate decât Dr. Tom Paino. Am primit mult ajutor prin tot ce a făcut în lucrare și am învățat multe lucruri de la el.

Ştiind că nu este bine să păstrezi un statut independent, şi că este nevoie de umbrela protectoare a unei organizaţii, având încredere în cuvântul fraţilor din Assemblies of God şi la dorinţa mai multor păstori români de a înfiinţa o nouă variantă plauzibilă a Cultului Penticostal, am acceptat să încep această lucrare. Am pus însă câteva condiţii: prima era ca toate proprietăţile din România să fie pe numele Organizaţiei Adunările lui Dumnezeu din România. Cea de a doua condiţie a fost ca Organizaţia să nu fie coordonată din America ci să fie condusă de români. A treia condiţie a fost să nu fiu forţat să raportez cifre umflate ca număr de biserici plantate ci să mi se dea răgaz să fac o lucrare statornică, chiar dacă va lua mai mult timp.

Fraţii au fost de acord şi m-au delegat să încep înregistrarea organizaţiei. La discuţia pe care noi am avut-o, au participat şi misionarii din Assemblies of God care se aflau atunci în România. Ceea ce îmi doream era ca noi, ca echipă, să lucrăm împreună pentru recunoaşterea organizaţiei.

Împreună cu fraţii (români şi americani), am întocmit statutul Adunărilor lui Dumnezeu din România şi l-am depus la Secretariatul de Stat pentru Culte.

După obţinerea avizului de la Secretariatul de Stat pentru Culte, am depus actele la Judecătoria Sectorului 6. Şi acolo am fost ţinuţi pe loc suficient timp şi întârziaţi cu aprobările. Judecătoria Sectorului 6 a dat sentinţa civilă de recunoaştere în ziua de 4 iulie 1996.

2007 - A devenit Asociație Religioasă

Asociație Religioasă - culte.ro

Comitetul Executiv s-a concentrat pe câteva acțiuni legate de recunoașterea Adunărilor lui Dumnezeu din România, ca Asociație Religioasă, conform Legii 489/2006, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

În acest sens, în luna februarie 2007, a avut loc o întâlnire a reprezentanților diferitelor organizații și asociații, care au discutat aspecte legate de această lege.

În luna mai 2007, Consiliul Național al Adunărilor lui Dumnezeu din România, hotărăște înregistrarea asociației, urmând apoi demersurile, întocmirea documentației și depunerea dosarului la Judecătorie.

În luna octombrie 2007, s-a obținut hotărârea judecătorească de transformare a Asociației Adunările lui Dumnezeu din România, în Asociație Religioasă, iar în luna noiembrie 2007, s-a obținut schimbarea Codului de Înregistrare Fiscală, după noua denumire.

Mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le dă și pentru lucrarea Lui, care se dezvoltă așa de bine. Un număr considerabil de biserici au obținut personalitate juridică și Cod Fiscal.

De asemenea, Adunările lui Dumnezeu din România a depus adrese pentru afilierea la diferite organizații naționale și internaționale, ca semn al dezvoltării relațiilor interconfesionale.

10.2020 - Adunarea Generală Națională a votat în unanimitate transformarea Asociației Religioase „Adunările lui Dumnezeu din România” în Cultul “Adunările lui Dumnezeu din România”

Pe data de 30.10.2020 a avut loc în Aula Universității Biblice din România Adunarea Generală în ședință extraordinară pentru transformarea Asociației Religioase „Adunările lui Dumnezeu din România” în Cultul “Adunările lui Dumnezeu din România” și aprobarea Statutului pentru Organizarea și Funcționarea Adunărilor lui Dumnezeu din România în forma depusă și votată în unanimitate.

11.2020 - Asociația Religioasă “Adunările lui Dumnezeu din România” a depus dosarul pentru recunoașterea Cultului “Adunările lui Dumnezeu din România”. Urmează să depunem doar listele de adeziuni (21.000 de semnături)

Pe data de 17.11.2020 Adunările lui Dumnezeu din România a depus la Secretariatul de Stat pentru Culte, dosarul cu Procesul-Verbal legat de inițierea procedurii de recunoaștere a calității de Cult.

Ne-am dus la Secretariatul de Stat pentru Culte ca să discutăm de Adunările lui Dumnezeu de a se transforma în cult și conducerea Secretariatului ne-a spus: “În 30 de ani nimeni n-a depus actele să devină cult.” Noi am depus actele și urmează să depunem tabelul de semnături. E singurul lucru ce ne-a mai rămas să depunem tabelul de 21.000 de semnături. Și-am spus un nou nivel de slujire în cultul Adunările lui Dumnezeu din România care cuprinde persoane, biserici, entități juridice care doresc să aibă o reprezentare națională și internațională, dar care își păstrează identitatea, proprietatea și structura de conducere.

Vă rog să-mi spuneți dacă mai există vreun cult care să-ți ofere un asemenea statut, să-ți dea voie să te dezvolți, să nu se bage în treburile tale, biserica să aibă autonomie, să nu discute problema proprietății, să nu vină să îți schimbe păstorul, biserica își pune păstorul, își alege comitetul, biserica își are viziunea ei. Mai căutați în țara românească în România un alt cult care să ofere ce oferă Adunările lui Dumnezeu din România!

Contact

P.O.Box 76-132 cod 062590
București, România Str. Răsăritului 59, sector 6
cod 061203
Tel/Fax:+40-21-777-0795
+40-722.356.625

Conducere

Presedinte: Dr. Ioan Ceuta
Email: mmceuta@yahoo.com

Vicepresedinte: Pastor Mihail Mandoiu
Email: mandoiumihail@yahoo.com

Secretar General/Trezorier:
Pastor Iosif Fabian
Email: joseph_fabianro@yahoo.com

Versetul anului

„Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case.”

Faptele Apostolilor 20:20