Lasă-te atins!

„Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.”


Proverbe 19:17

Image

ADUNĂRILE LUI DUMNEZEU DIN ROMÂNIA

COD FISCAL: 9134146
SEDIUL: BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. RĂSĂRITULUI NR.59
COD IBAN: RON – RO24 RNCB 0077 0502 4549 0001
USD – RO94 RNCB 0077 0502 4549 0002
BANCA: BCR – SECT. 6       TEL. 021. 413.55.99; 021. 413.91.26
COD SWIFT: RNCBROBU
ADRESA BĂNCII: BUCUREŞTI, SECTOR 6, BD. TIMIŞOARA, NR. 6C

Contact

P.O.Box 76-132 cod 062590
București, România Str. Răsăritului 59, sector 6
cod 061203
Tel/Fax:+40-21-777-0795
+40-722.356.625

Conducere

Presedinte: Dr. Ioan Ceuta
Email: mmceuta@yahoo.com

Vicepresedinte: Pastor Mihail Mandoiu
Email: mandoiumihail@yahoo.com

Secretar General/Trezorier:
Pastor Iosif Fabian
Email: joseph_fabianro@yahoo.com

Versetul anului

„Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case.”

Faptele Apostolilor 20:20